scroll

Thank you Rise and Shine Pilipinas for having our Hiyas ng Pilipinas 2023 Winners.

Hiyas ng Pilipinas - Miss Tourism World Philippines 2023: Fatima Kate Bisan
Hiyas ng Pilipinas - Miss Continental World Philippines 2023: Juvyel Anne Saluta
Hiyas ng Pilipinas - Miss Omninational Philippines 2023: Jackie Adarayan Fleming
Hiyas ng Pilipinas 2023 - First Runner-up: Tarah Limjap
Hiyas ng Pilipinas 2023 - Second Runner-up: Vanessa F. Baraquio

 
Photo: Jamin Lim
Road Manager: Franz Ivan
Hiyas ng Pilipinas - Manager and Communications Director: Mr. Bryan Navales Tarosa
Owner of Hiyas ng Pilipinas: Chairman Mike Sordilla